Kako funkcionira mreža blogova?

Ok, ja sam bloger. Kako mi Digitalna Mreža može pomoći? Naš cilj je postići da svaki bloger ima svoj vlastiti blog na kojem može artikulirati svoja razmišljanja, komunicirati s prijateljima, komentirati aktualne događaje - … [više]

Što je to mreža blogova?

Digitalna mreža je zapravo kolaborativna mreža (ne)profesionalnih blogera :-) Cilj mreže je postići da svaki bloger ima svoj vlastiti blog na kojem može artikulirati svoja razmišljanja, komunicirati s prijateljima, … [više]